Sněmovní tisky
Ing. Pavel Hrnčíř - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 366/0 Novela zákona o převodu majetku obcím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2000 Sb.
 509/0 Návrh úst. zákona o referendu reformy veřejné správy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 599/0 Novela trestního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 405/2000 Sb.
 601/0 Novela zákona o rybářství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 410/2000 Sb.
 635/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2001 Sb.
 791/0 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 805/0 Návrh zákona o chovu psů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 828/0 Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 229/2001 Sb.
 1184/0 Náv. zák. o zrušení zák. o ochraně zemědělského PF Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)