Sněmovní tisk 828/0
Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích
ISP (příhlásit)