Sněmovní tisky
Ing. Pavel Kováčik - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 1/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 19/0 Návrh novely zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 28/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 140/1961 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 39/0 Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 238/1999 Sb.
 124/0 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 131/0 Návrh novely Zákoníku práce Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 226/0 Novela zákona o sociálním zabezpečení Poslanecký návrh zákona Schváleno, 350/1999 Sb.
 292/0 Návrh novely Ústavy ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 319/0 Návrh zákona o jazyce České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 351/0 Novela zákona o VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 788/0 Návrh zákona o myslivosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 449/2001 Sb.
 832/0 Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2001 Sb.
 850/0 Návrh zákona o volbách do Parlamentu České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 863/0 Návrh novely zák. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 451/2001 Sb.
 948/0 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2002 Sb.
 953/0 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1014/0 Návrh zahrádkářského zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1202/0 N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 277/2002 Sb.


ISP (příhlásit)