Sněmovní tisk 39/0
Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
ISP (příhlásit)