Sněmovní tisky
Bc. Roman Onderka, MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 52/2020 Sb.
 382/0 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 90/2019 Sb.
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 365/2019 Sb.
 494/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 695/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 91. schůze
 703/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 917/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 944/0 Novela z. o zdravotních službách Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)

1 2ISP (příhlásit)