Sněmovní tisky
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 45/0 Novela zákona - trestní řád - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 141/2014 Sb.
 46/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 458/0 Novela z. - trestní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2016 Sb.
 588/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 58/2017 Sb.
 753/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 55/2017 Sb.
 799/0 N.z. o ochraně oznamovatelů trestných činů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 985/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1025/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1026/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1027/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1028/0 Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgányMezinárodní smlouvaSchválena, 11/2018 Sb. m. s.
 1034/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákona1. čtení


ISP (příhlásit)