Sněmovní tisk 1028/0
Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t102800.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t102800.doc
Důvodová zpráva  
t1028a0.pdf (Dokument PDF, 582 KB)t1028a0.doc
t1028b0.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t1028b0.doc
Text v českém jazyce  
t1028c0.pdf (Dokument PDF, 416 KB)t1028c0.doc
Text v jiném jazyce  
t1028d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t1028d0.doc

Rozesláno poslancům

8. února 2017 v 16:27
ISP (příhlásit)