Sněmovní tisky
Mgr. Petr Gandalovič - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 5 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investicMezinárodní smlouvaSchválena, 61/2011 Sb. m. s.
 60/0 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 23/2011 Sb. m. s.
 161/0 Prot.mezi ČR a vl. Běloruské rep. o zamezení dvojího zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 99/2011 Sb. m. s.
 181/0 Doh. mezi ČR a vl. Austrálie o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2012 Sb. m. s.
 186/0 Prot. mezi ČR a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 64/2013 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)