Sněmovní tisky
Ing. Kateřina Konečná - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 60/0 Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)Mezinárodní smlouvaSchválena
 138/0 Doh. mezi ČR a Kanadou o usnadňování pracov. pobytů mládežeMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2007 Sb. m. s.
 195/0 Návrh na přijetí změn Úml. o ochraně hraničních vodních tokůMezinárodní smlouvaSchválena, 19/2013 Sb. m. s.
 275/0 Návrh na přijetí nového znění Úmluvy o účincích prům.haváriíMezinárodní smlouvaSchválena, 32/2011 Sb. m. s.
 337/0 Novela z. o zoologických zahradách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2008 Sb.
 444/0 Novela z. o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 371/2008 Sb.
 550/0 Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látekMezinárodní smlouvaSchválena, 108/2009 Sb. m. s.
 633/0 Protokol k Rámcové úml. o ochraně a rozvoji KarpatMezinárodní smlouvaSchválena, 61/2010 Sb. m. s.
 642/0 Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006Mezinárodní smlouvaSchválena, 89/2012 Sb. m. s.
 766/0 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 488/2009 Sb.
 866/0 Doh. o Mezinárodním měnovém fonduMezinárodní smlouvaSchválena
 881/0 Doh. ČR - Malta o ochr.investic-ukončení platnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 89/2010 Sb. m. s.
 957/0 Úmluva o centralizovaném celním řízeníMezinárodní smlouva2. čtení
 1009/0 Novela z. o ochraně ovzduší Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 1014/0 Doh. o ochr. africko-euroasijských stěhovavých vodních ptákůMezinárodní smlouvaSchválena, 97/2010 Sb. m. s.
 1031/0 Novela z. o odpadech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 154/2010 Sb.


ISP (příhlásit)