Sněmovní tisky
prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 16/0 Novela z. Ústava České republiky Senátní návrh zákona Schváleno, 319/2009 Sb.
 31/0 Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci mezi ČR a USAMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2010 Sb. m. s.
 267/0 Vl.n.z. o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 117/2008 Sb.
 343/0 Protokol ke Smlouvě mezi ČR a Ukrajinou o právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 77/2008 Sb. m. s.
 423/0 Římský statut Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena, 84/2009 Sb. m. s.
 450/0 Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečeníMezinárodní smlouvaSchválena, 41/2009 Sb. m. s.
 488/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 261/2008 Sb.
 608/0 Doh. o používání ustanovení Úml.o vzáj.pomoci v trest.věcechMezinárodní smlouvaSchválena
 622/0 Dohoda mezi ČR a USA o právním postavení ozbrojených silMezinárodní smlouvaVzata zpět
 795/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1045/0 Novela z. o VÚSC Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení


ISP (příhlásit)