Sněmovní tisky
RNDr. Libor Ambrozek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 57/0 Návrh zákona o výrobě tepelné energie Poslanecký návrh zákona Vráceno
 58/0 Novela z. o veřejných výzkumných institucích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 533/2006 Sb.
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 100/0 Novela zákona o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Schváleno, 172/2007 Sb.
 316/0 Novela z. o podm. obchodování s povol. na emise skleník. plynů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 487/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2008 Sb.
 728/0 Novela zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2009 Sb.
 771/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 802/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 844/0 N. z. o Finanční správě ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 845/0 N. z. o Finanční správě ČR - související - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 846/0 N. z. o Celní správě ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 847/0 N. z. o Celní správě ČR - související - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 939/0 Novela z. o nemocenském pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2010 Sb.
 982/0 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 999/0 Novela z. o geologických pracích Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)