Sněmovní tisky
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Vráceno
 63/0 Novela zákona o finanční kontrole - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 89/0 Vl.n.z. o dluh.prog. na úhradu jistin splatných 2007 a 2008 - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 623/2006 Sb.
 90/0 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2006 - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 584/2006 Sb.
 91/0 Vl.n.z. upravující některé užívací vztahy k majetku ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2007 Sb.
 94/0 Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 120/2007 Sb.
 107/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2007 Sb.
 124/0 Novela z. o správě daní a poplatkůVládní návrh zákonaSchváleno, 270/2007 Sb.
 125/0 Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 173/2007 Sb.
 174/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 215/2007 Sb.


ISP (příhlásit)