Sněmovní tisky
Ing. Petr Rafaj - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 136/0 Roční finanční dohoda mezi ČR a KESMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2005 Sb. m. s.
 192/0 Návrh ústavního zákona,kterým se mění zákon č.1/1993 Sb. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 193/0 Návrh zákona o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona Vráceno
 367/0 Roční finanční dohoda pro rok 2002Mezinárodní smlouvaSchválena, 53/2005 Sb. m. s.
 380/0 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 400/0 Novela z. o účetnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 437/2003 Sb.
 423/0 Roční fin. doh. mezi ČR a Komisí Evr.společenstvíMezinárodní smlouvaSchválena, 54/2005 Sb. m. s.
 437/0 Novela z. o přech. někt.věcí,práv a závaz.do majet.krajů - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 517/0 Novela z. o daňovém poradenství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 170/2004 Sb.
 681/0 V.n.z. úvěr od EIB na výstavbu dálnice D8 - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 472/2004 Sb.
 778/0 Nov. z. o stavebním spoření a o dopl. z. o daních z příjmu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 292/2005 Sb.
 823/0 Novela z. o územních finančních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 444/2005 Sb.
 920/0 Rámcová úmluva o kontrole tabákuMezinárodní smlouvaSchválena
 965/0 Novela zákona o bankách Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1021/0 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1089/0 Novela z. o znalcích a tlumočnících Poslanecký návrh zákona Schváleno, 322/2006 Sb.
 1171/0 Zpráva o cenové kontrole za rok 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí


ISP (příhlásit)