Sněmovní tisky
Ing.Bc. Tomáš Kvapil - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 23/0 Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydleníVládní návrh zákonaSchváleno, 391/2002 Sb.
 150/0 Návrh zákona o ochraně nájmu bytů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 377/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Senátní návrh zákona Neschváleno
 468/0 Návrh rozpočtu Stát. fondu roz. bydlení na rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 621/0 Roč. účet. závěrka SFRB za rok 2003Zpráva a jiné 
 972/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem


ISP (příhlásit)