Sněmovní tisky
JUDr. Eva Dundáčková - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 49/0 Vládní návrh zákona o Rejstříku trestůVládní návrh zákonaSchváleno, 126/2003 Sb.
 107/0 Návrh zákona o živnostenském podnikání Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 119/2004 Sb.
 190/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění obchodní zákoník - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2003 Sb.
 260/0 V. n. z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trest. činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 284/2004 Sb.
 501/0 V.n.z.o zřízení Evropského hospářského zájmového sdružení - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 360/2004 Sb.
 691/0 V. n. z. o evropské společnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 627/2004 Sb.
 692/0 V. n. z. o evropské společnosti - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 628/2004 Sb.
 730/0 Novela občanského soudního řádu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 170/2005 Sb.
 882/0 Novela z. o azylu a Policii ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 350/2005 Sb.
 896/0 N.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 344/2005 Sb.
 898/0 Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnavateli - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 941/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 133/2006 Sb.
 977/0 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1015/0 Vládní návrh zákona o vyvlastněníVládní návrh zákonaSchváleno, 184/2006 Sb.


ISP (příhlásit)