Sněmovní tisky
Ing. Jaroslav Plachý - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 2/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2001Zpráva a jinéVzato na vědomí
 365/0 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daníVládní návrh zákonaNeschváleno
 385/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 411/0 Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 399/2003 Sb.
 416/0 Novela z. o ochraně hosp. soutěže Poslanecký návrh zákona Schváleno, 484/2004 Sb.
 521/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 340/2004 Sb.
 566/0 Novela z. obchodní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 216/2005 Sb.
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 726/0 Zpráva o vývoji malého a střed. podnikání v roce 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 728/0 Novela z. o podpoře malého a střed. podnikání - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 690/2004 Sb.
 847/0 Programy podpory mal. a střed. podnikáníZpráva a jinéVzato na vědomí
 879/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 361/2005 Sb.
 1037/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1038/0 Program podpory malých a středních podnikatelůZpráva a jinéVzato na vědomí
 1078/0 Vl. n. z. o koncesních smlouvách (koncesní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 139/2006 Sb.
 1079/0 Novela koncesního zákona - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 140/2006 Sb.
 1214/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem


ISP (příhlásit)