Sněmovní tisky
Ing. Jan Kasal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 33 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 90/0 Novela Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 139/0 Návrh školského zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 182/2003 Sb.
 336/0 Novela z. o zrušení FDM Poslanecký návrh zákona Schváleno, 428/2003 Sb.
 370/0 Novela z. o sociálně - právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 315/2004 Sb.
 376/0 Novela z. o umělém přeruš. těhotenství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 412/0 Návrh zákona o podpoře rodiny Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 413/0 Novela z. o rodině Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 414/0 Novela z. o péči o zdraví lidu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 422/2004 Sb.
 415/0 Novela z. školský zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 418/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2004 Sb.
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 673/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 677/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2005 Sb.
 708/0 Novela z. o znalcích a tlumočnících Poslanecký návrh zákona Vráceno
 709/0 Novela zákoníku práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2005 Sb.
 720/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 343/2006 Sb.
 730/0 Novela občanského soudního řádu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 170/2005 Sb.

1 2ISP (příhlásit)