Sněmovní tisky
Ing. Antonín Seďa - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 735/0 Novela z. o válečných veteránech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2005 Sb.
 802/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 1025/0 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 247/2006 Sb.


ISP (příhlásit)