Sněmovní tisky
Ing. Ivo Vykydal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 411/0 Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 399/2003 Sb.
 412/0 Návrh zákona o podpoře rodiny Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 413/0 Novela z. o rodině Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 414/0 Novela z. o péči o zdraví lidu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 422/2004 Sb.
 415/0 Novela z. školský zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 677/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2005 Sb.
 708/0 Novela z. o znalcích a tlumočnících Poslanecký návrh zákona Vráceno
 709/0 Novela zákoníku práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 906/0 Novela z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2006 Sb.
 908/0 N.z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 932/0 N. z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky Poslanecký návrh zákona Vráceno
 933/0 Novela zákoníku práce - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 980/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1086/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1136/0 Novela školského zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 158/2006 Sb.
 1184/0 N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Vráceno


ISP (příhlásit)