Sněmovní tisky
JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 90/0 Novela Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 234/0 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 360/2003 Sb.
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 664/0 Novela z. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 171/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 952/0 Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 480/2006 Sb.
 953/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 972/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 1035/0 Novela zákona o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 395/2005 Sb.


ISP (příhlásit)