Sněmovní tisky
Ing. Jan Grůza - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 28/0 Návrh novely zákona o myslivosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2003 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 677/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 888/0 Novela z. o obchodu s reproduk.mater. lesních dřevin Poslanecký návrh zákona Schváleno, 387/2005 Sb.
 922/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Vráceno
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 980/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1012/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona Vráceno
 1088/0 Novela zákona o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1184/0 N. z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Vráceno


ISP (příhlásit)