Sněmovní tisky
Michal Doktor - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 56/0 Smlouva mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvojího zdanMezinárodní smlouvaSchválena, 3/2000 Sb. m. s.
 85/0 Dohoda mezi ČR a KLDR o podpoře a ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena
 123/0 Vládní návrh, smlouvy mezi ČR a Kyperskou republikouMezinárodní smlouvaSchválena, 106/2000 Sb. m. s.
 215/0 Úmluva o právech dítěteMezinárodní smlouvaSchválena
 282/0 Vládní návrh zák. o mezinárodních sankcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2000 Sb.
 452/0 Smlouva mezi ČR a Tureckem o dvojím zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena
 561/0 Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o vzájemné pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 139/2000 Sb. m. s.
 562/0 Smlouva mezi ČR a Sloven. rep. o spolupráci při pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 7/2001 Sb. m. s.
 589/0 Smlouva mezi ČR a Maďarskou r. o spolupráci a pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 31/2001 Sb. m. s.
 681/0 Vl. n. na vysl. souhl. s pobyt. Brit. voj. porad. týmuZpráva a jinéSchválena
 770/0 Smlouva mezi ČR a SRN o vz. pomoci při katastrofáchMezinárodní smlouvaSchválena, 10/2003 Sb. m. s.
 772/0 Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.Mezinárodní smlouvaSchválena, 102/2003 Sb. m. s.
 844/0 Protokol o výsadách a imun. Mez. úřadu pro mořské dnoMezinárodní smlouvaSchválena, 77/2003 Sb. m. s.
 846/0 Dohoda o výsadách a imun. Mez. tribunálu pro mořs. právoMezinárodní smlouvaSchválena, 10/2002 Sb. m. s.
 1208/0 Smlouva mezi ČR a Rumunskem o boji proti org. zločinuMezinárodní smlouvaSchválena
 1256/0 Sml. mezi ČR a Rakouskem o společných státních hranicíchMezinárodní smlouvaSchválena, 83/2004 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)