Sněmovní tisky
Ing. Michaela Šojdrová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Návrh novely zákona o platu představitelů státní moc Poslanecký návrh zákona Vráceno
 20/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 21/0 Návrh novely zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Vráceno
 184/0 Návrh novely zákona o správních poplatcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 231/0 Návrh zákon o mimosoudních rehabilitacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 351/1999 Sb.
 233/0 Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 236/0 Návrh novely zákona o soustavě základních škol, středních š. Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 249/0 Návrh na vydání zákona o spotřebních daních Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 299/0 Návrh novely školského zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 19/2000 Sb.
 574/0 Návrh zákona o přijímání a vyřizování stížností Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 606/0 Novela zákona o soudech a soudcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 805/0 Návrh zákona o chovu psů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 909/0 Návrh novela zák. o přechodu některých věcí na kraje Poslanecký návrh zákona Schváleno, 408/2001 Sb.
 947/0 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 284/2002 Sb.
 1109/0 Návrh Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1118/0 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1141/0 Návrh novely zák. zrušení Fondu dětí a mládeže - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 79/2002 Sb.
 1144/0 Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení


ISP (příhlásit)