Usnesení PS č. 710

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení (12. září 2019)

Související sněmovní tisky

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách
ISP (příhlásit)