Usnesení PS č. 663

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/13/- vrácenému Senátem (18. června 2019)

Související sněmovní tisky

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím
ISP (příhlásit)