Usnesení PS č. 617

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení (24. dubna 2019)
ISP (příhlásit)