Usnesení PS č. 554

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu /sněmovní tisk 277/ (7. března 2019)

Související sněmovní tisky

277 Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost
ISP (příhlásit)