Usnesení PS č. 541

k návrhu poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (6. března 2019)

Související sněmovní tisky

382 Novela z. o lesích (lesní zákon)
ISP (příhlásit)