Usnesení PS č. 1489

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (27. ledna 2021)

Související sněmovní tisky

988 Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)