Organizační výbor
Usnesení č. 68 (10. května 2018)

Související sněmovní tisky

128 Novela z. o regulaci reklamy

129 N.z. - nominační zákon

131 Novela z. o ochraně osobních údajů

140 Novela z. o dani z přidané hodnoty

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

163 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2017

164 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

165 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

166 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

167 Novela z. o platu představitelů státní moci

168 Novela z. o ochranných známkách

169 Novela z. - plemenářský zákon

170 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

172 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti

173 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
ISP (příhlásit)