Usnesení č. 341 (2. prosince 2020)

Související sněmovní tisky

1062 Novela z. - občanský zákoník

1065 Novela z. o daních z příjmů

1070 N. z. - o úpravě minimálního vyměřovacího základu

1072 N.z. o pracovní pomoci ve zdravotnických zařízeních

1074 N.z. o změně sídel některých státních úřadů

1099 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

1100 Novela z. o kybernetické bezpečnosti

1101 Novela z. o ochraně chmele

1106 Novela z. o výkonu vazby

1108 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2021
ISP (příhlásit)