Organizační výbor
Usnesení č. 336 (19. listopadu 2020)

Související sněmovní tisky

1049 Novela z. o Státním fondu podpory investic

1073 Novela z. - insolvenční zákon

1083 Novela z. o vysokých školách

1084 Novela z. o elektronických komunikacích

1085 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2020

1086 Dotační programy zemědělství pro rok 2021

1087 Rozpočet SFKi na rok 2021

1089 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2019

1091 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

1092 Změna Doh. o mezinárodní finanční korporaci
ISP (příhlásit)