Organizační výbor
Usnesení č. 319 (30. září 2020)

Související sněmovní tisky

974 Novela z. o ochraně veřejného zdraví

975 Novela z. o kompenzačním bonusu

977 Novela z. o ochraně veřejného zdraví

978 Novela z. o platu představitelů státní moci

982 Novela z. o platu představitelů státní moci

985 Novela z. o důchodovém pojištění

986 Novela z. - občanský soudní řád

1019 Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích

1020 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2019

1021 Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy

1023 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2019

1024 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

1025 Novela z. o zaměstnanosti
ISP (příhlásit)