Organizační výbor
Usnesení č. 279 (2. dubna 2020)

Související sněmovní tisky

753 Novela z. o rozpočtovém určení daní

754 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

766 Novela z. o rozpočtovém určení daní

773 Novela z. o státních svátcích

780 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

781 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2019

782 Návrh na prodloužení působení Britského vojenského týmu

790 Novela z. o Vojenské policii

795 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2019

796 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019

799 Novela z. - energetický zákon

800 Novela z. o Vojenském zpravodajství

801 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019

802 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2019

804 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2019

805 Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2020
ISP (příhlásit)