Organizační výbor
Usnesení č. 241 (27. listopadu 2019)

Související sněmovní tisky

625 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

626 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

653 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020

654 Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní

655 Rozpočet SFKi na rok 2020
ISP (příhlásit)