Organizační výbor
Usnesení č. 213 (29. srpna 2019)

Související sněmovní tisky

554 Novela z. o bankách

557 Novela ústav. z. - Ústava ČR

560 Novela ústav. z. - Ústava ČR

564 Zpráva o inflaci - červenec 2019

565 Vl.n.z. o lobbování

566 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

567 Novela z. o rozpočtových pravidlech

570 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2018

572 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů

573 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2017

574 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2018

575 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

576 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

580 Novela z. - daňový řád

581 Novela z. o léčivech

582 Novela z. o ochraně spotřebitele

583 Zpráva o finančních opravách EU prostředků v ČR
ISP (příhlásit)