Sněmovní tisk 1194/0
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t119400.pdf (Dokument PDF, 630 KB)t119400.doc
t1194a0.pdf (Dokument PDF, 698 KB)t1194a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1194b0.pdf (Dokument PDF, 420 KB)t1194b0.doc
Návrhy vyhlášek  
t1194c0.pdf (Dokument PDF, 63 KB)t1194c0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t1194d0.pdf (Dokument PDF, 237 KB)t1194d0.doc

Rozesláno poslancům

31. března 2021 v 10:47
ISP (příhlásit)