Sněmovní tisk 1194
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: informační politika, ochrana soukromí, osobní údaje, právo na informace, právo na opakované použití informací, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, výsledky výzkumu, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)