Sněmovní tisk 1040/0
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104000.pdf (Dokument PDF, 524 KB)t104000.docx (Dokument DOCX, 55 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1040a0.pdf (Dokument PDF, 397 KB)t1040a0.docx (Dokument DOCX, 50 KB)

Rozesláno poslancům

5. října 2020 v 12:56
ISP (příhlásit)