Usnesení PS č. 1290

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení (12. července 2016)

Související sněmovní tisky

841 Novela z. - školský zákon
ISP (příhlásit)