Organizační výbor
Usnesení č. 159 (16. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

420 Novela ústav. z. - Ústava ČR

421 Novela z. o jednacím řádu PS

425 Novela z. o stavebním spoření

426 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

447 Doh. o Visegrádském patentovém institutu

448 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2014

452 Inf.o vojenských cvičeních AČR červen – prosinec 2014

454 Novela z. o obcích

455 Novela z. - branný zákon

456 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze

457 Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťování

458 Novela z. - trestní řád

459 Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR

460 Novela z. o majetku České republiky

461 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu

462 Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

463 Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR

464 Novela z. o vysokých školách

465 Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

466 Doh. o účasti Chorvatské rep. v Evr. hospodářském prostoru
ISP (příhlásit)