Sněmovní tisk 460
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 15. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1440/14, PID KORN9KKCET7A.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Syblík a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 752).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/2, který byl rozeslán 9. 10. 2015 v 13:57.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 460/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 953).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2015.
  Návrh zákona 10. 12. 2015 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 12. 2015 poslancům jako tisk 460/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 12. 2015 poslancům jako tisk 460/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 20, usnesení č. 1037).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 51/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2544Kristýna Zelienková08005-10578.doc (17 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 20. 6. 2015 v 08:47:03
2749Jaroslav Klaška08210-11018.docx (6 KB) / PDF (0 KB) 3. 9. 2015 v 16:51:46
2750Jaroslav Klaška08211-11019.docx (9 KB) / PDF (0 KB) 3. 9. 2015 v 16:52:15
2783Zdeněk Syblík08244-11038.doc (12 KB) / PDF (0 KB) 11. 9. 2015 v 12:13:52
2819Jana Lorencová08280-11083.doc (47 KB) / PDF (0 KB)
08280-11084.doc (31 KB) / PDF (0 KB)
 15. 9. 2015 v 19:07:22
2823Zdeněk Syblík08284-11088.docx (14 KB) / PDF (0 KB) 16. 9. 2015 v 08:38:34
2927Jana Lorencová08388-11335.doc (30 KB) / PDF (276 KB, 1 strana)
08388-11336.doc (36 KB) / PDF (278 KB, 2 strany)
 6. 10. 2015 v 12:51:57
2951Jan Farský08412-11372.docx (11 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 7. 10. 2015 v 14:05:09


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nemovitý majetek, odpovědnost, veřejná správa, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)