Sněmovní tisk 330/0, část č. 1/3
Vl.n.z.o výměně inf.o fin.účtech s USA pro účely správy daní - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033000.pdf (Dokument PDF, 426 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Další  
t0330a0.pdf (Dokument PDF, 29 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

30. září 2014 v 10:35
ISP (příhlásit)