Sněmovní tisk 330
Vl.n.z.o výměně inf.o fin.účtech s USA pro účely správy daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 30. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 841/14, PID KORN9K9HVT5N.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 464).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 33, usnesení č. 464).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 11. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 378, dokument 378/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2014 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 378/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2014 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 378/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 49).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 330/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Informace, Informovanost

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, finanční účetnictví, Spojené státy, vybírání daní, výměna informacíISP (příhlásit)