Usnesení PS č. 949

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení (16. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

425 Novela z. o lidských tkáních a buňkách
ISP (příhlásit)