Usnesení PS č. 925

ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/ (15. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

356 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2010
ISP (příhlásit)