Usnesení PS č. 861

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/2/ - vrácenému Senátem (6. prosince 2011)

Související sněmovní tisky

329 Novela z. o obchodování s ohroženými druhy
ISP (příhlásit)