Usnesení PS č. 770

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - třetí čtení (23. září 2011)

Související sněmovní tisky

318 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
ISP (příhlásit)