Usnesení PS č. 768

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - třetí čtení (23. září 2011)

Související sněmovní tisky

310 Novela obchodního zákoníku
ISP (příhlásit)