Usnesení PS č. 752

k Informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 394/ (22. září 2011)
ISP (příhlásit)